Manifesto


The Dead Drops Manifesto

Dead Drops is anoniem, offline, peer-to-file-sharing netwerk peer in de openbare ruimte. Iedereen heeft toegang tot een Dead Drop. Iedereen kan een Dead Drop installeren in zijn wijk/stad of gemeente. Een Dead Drop moet publiek toegankelijk zijn. Een Dead Drop in een gebouw met een beperkte of tijdelijke toegang is geen Dead Drop. Een Dead Drop is lees- en schrijfbaar zonder extra software. Dead Drops moeten niet worden gesynchroniseerd of met elkaar verbonden. Elke Dead Drop is een zelstandige entiteit. De ideale Dead Drop toont alleen het metalen omhulsel van een type A USB-stekker, en is ingebetonneerd in een muur. Ze vallen nauwelijks op. Een Dead Drops heeft geen kabel nodig, of draadloze technologie. Vuile knieën of een mouw op de muur is alles wat je nodig hebt om bestanden te delen. Een Dead Drop is een naakt stuk passief aangedreven Universal Serial Bus-technologie ingebed in de stad, de enige echt openbare ruimte. In een tijdperk van groeiende “clouds” en mooie nieuwe apparaten zonder toegang tot lokale bestanden moeten we de vrijheid en de distributie van gegevens herdenken. De Dead Drops beweging is de start voor verandering!

Bevrijdt je gegevens in cement! Maak nu je Dead Drop! “Un-cloud” je bestanden vandaag nog!

Aram Bartholl 2010